Avís legal

Aquesta pàgina web és propietat de DOLORS MARTI I ANGLADA (ESTÈTICA DOLORS) amb NIF xxxxxxx i domicili fiscal C/ Major, 63, C.P. 17162 de Bescanó (Girona)

ESTÈTICA DOLORS no és responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços externs que no siguin dependents d’ ESTÈTICA DOLORS.


POLÍTICA DE PRIVACITAT

D’acord amb la llei orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), cumplirem amb tots els factors que aquesta estipula, de tal manera que les seves dades seràn úniques i intransferibles. EN CAP SUPÒSIT ESTÈTICA DOLORS DONARÀ A TERCERS INFORMACIÓ QUE IDENTIFIQUI ELS SEUS USUARIS INDIVIDUALMENT, SENSE AUTORTIZACIÓ EXPRESSA D’AQUESTS USUARIS.

Els factors principals que estableix la LOPD i als quals en comprometem a cumplir són:

- Notificar davant l’agència de protecció de dades tots els fitxers que continguin dades de caràcter personal (personal, clients, proveïdors, associats, etc…)

- Adequar l’activitat de l’empresa a les obligacions que s’estableixin per recollir, tractar i comunicar dades de caràcter personal.

- El·laborar el document de seguretat obligatòri (Reial decret 994/1.999)

Si té qualsevol dubte sobre com ESTÈTICA DOLORS utilitza les seves dades, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de la següent direcció de correu electrònic: info@esteticadolros.com